SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

26/07/2023
Ngày 19/7/2023, Đảng uỷ - UBND phường Sơn Lộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Việt Phong - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, trưởng phó các tổ chức Chính trị - Xã hội; cấp uỷ các chi bộ.
 
Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong ghi nhận những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ phường trong 6 tháng đầu năm qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới.

THÔNG BÁO

Video