Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

12/12/2023
Sáng 12/12, Đảng uỷ phường Sơn Lộc tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Đồng chí Hà Việt Phong - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc trung tám Chính trị thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.
Sáng 12/12, Đảng uỷ phường Sơn Lộc tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Đồng chí Hà Việt Phong - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc trung tám Chính trị thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong năm 2023, tập thể lãnh đạo Đảng uỷ phường luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của phường.
Tại hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ đã tham gia góp ý đầy đủ về kết quả đạt được cũng như một số nội dung còn tồn tại trong công tác quản lý, điều hành của tập thể Đảng uỷ trong năm 2023.
Long VH

THÔNG BÁO

Video