Phường Sơn Lộc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

18/08/2022
Sáng 18/8/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Sơn Lộc (Ban chỉ đạo 138) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Nhà văn hoá Tổ dân phố 2.
Sáng 18/8/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Sơn Lộc (Ban chỉ đạo 138) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Nhà văn hoá Tổ dân phố 2. Đây cũng là Tổ dân phố được chọn để phát động điểm trên địa bàn phường. Dự ngày hội có đồng chí Thượng tá: Nguyễn Hữu Khánh - Phó trưởng CA thị xã Sơn Tây, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - UBND - Ủy ban MTTQ phường cùng các đơn vị có liên quan.
Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo 138 phường Sơn Lộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 phường đã củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, mô hình Camera giám sát an ninh…
Qua tuyên truyền vận động, mô hình phòng, chống tội phạm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tại Ngày hội, UBND phường đã khen thưởng 01 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
HL-CCVH

THÔNG BÁO

Video