HÀ NỘI UỶ QUYỀN THÊM HÀNG TRĂM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP HUYỆN VÀ CÁC SỞ

06/12/2022
Nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn, thành phố Hà Nội ủy quyền 617 thủ tục hành chính, theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn, thành phố Hà Nội ủy quyền 617 thủ tục hành chính, theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Chi tiết tại Hình ảnh đính kèm:

 

Nguồn: Hanoimoi

THÔNG BÁO

Video