Công tác kiểm tra vay vốn sau 30 ngày của Hội LHPN phường Sơn Lộc tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4, phường Sơn Lộc

06/02/2024
Công tác kiểm tra vay vốn sau 30 ngày của Hội LHPN phường Sơn Lộc tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4, phường Sơn Lộc

Ngày 05và 06 tháng 02 năm 2024. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sơn Lộc cùng cán bộ tổ dân phố; tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4, phường Sơn Lộc. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 14 hộ vay vốn NHCSXH từ ngày 7/01/2024 số tiền 675.000.000 đồng. Các hộ vay đã cung cấp cho đoàn kiểm tra chứng từ chứng minh vay vốn theo đúng quy định của NHCSXH Sơn Tây. Tại Buổi kiểm tra đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ phường và các đồng chí trong đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở hộ vay vốn trả lãi và trả vốn theo đúng thời gian quy định, đồng thời cũng động viên các hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững. 

Khuất Ngọc - CT HPN phường Sơn Lộc

THÔNG BÁO

Video